Restart komputera przy animacji Windowsa

Witam zainteresowanych. W moim komputerze jest tak: windowsXP sie uruchamia i wszystko jest ok. Ale gdy np. klikne myszką na menu start, komputer zawiesza sie (pozostaje ten ekran ale nic nie można zrobić) a po chwili restartuje. Robi się tak też gdy klikne na pulpicie prawym przyciskiem myszy. Ale co jest dziwne że internet mi działa, winamp a nawet filmy oglądam. Acha przy Skypie i GG się restartuje. Skanowałem NOD32 i nic nie wykrył. Myśle że to może być coś z moją kartą grficzną ATI Radeon/X1050 Series ( SyncMaster 128mb). Prosze pomóżcie ![-o<

Zasilacz to jakiś FEEL II-350 ATX. Piszę jeszcze na nim ATX 12V 2.2 COMPATIBILE

A jeśli chodzi o te opcje uruchamiania to jak drugi kolega zwrócił uwage nie mogę tego zrobić ponieważ się restartuje.

ALE przed wyłączeniem się komputera jest jakiś “blue screan” ale nic z niego nie odczytam ponieważ obraz jest rozwarstwiony.

A co to jest “HI JACK” ?

TO CHYBA TO a jak nie to dajcie znać

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:01:56, on 2008-01-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0001\upd.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0002\upd.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0003\upd.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe

C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\SEC\Natural Color\NaturalColorLoad.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [ATICCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe” runtime

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LGODDFU] “C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe” blrun

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0001] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0001\upd.exe” LASTCALL!adverts.virtuagirl.com!StatsVirtuaGirl

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0002] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0002\upd.exe” LASTCALL!adverts.mp3dancer.com!StatsMP3Dancer

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Photo Downloader] “C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0003] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0003\upd.exe” LASTCALL!adverts.mp3dancer.com!StatsMP3Dancer

O4 - HKLM…\Run: [LogitechCommunicationsManager] “C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe”

O4 - HKLM…\Run: [LogitechQuickCamRibbon] “C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe” /hide

O4 - HKLM…\Run: [LXCFCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCFtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM…\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NBJ] “C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [sweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe

O4 - Startup: Registration .LNK = C:\Program Files\Ubisoft\Demo\Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent Demo\support\Register\Reg.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: NaturalColorLoad.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: lxcf_device - - C:\WINDOWS\system32\lxcfcoms.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O opcjach uruchamiania i odzyskiwania odhacz “Automatycznie uruchom ponownie” i podaj, co wyrzuci na BlueScreenie.

kubusTB5 , jaki posiadasz zasilacz ? (producent, moc)

No prawda, niech to zrobi ale jak ma kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Mój komputer jak się restartuje? A menu start też nie otworzy bo też restart i nie wejdzie w panel sterowania.

Podaj logi z Hijacka.

zasilacz to jakiś FEEL II-350 ATX. Piszę jeszcze na nim ATX 12V 2.2 COMPATIBILE

A jeśli chodzi o te opcje uruchamiania to jak drugi kolega zwrócił uwage nie mogę tego zrobić ponieważ się restartuje.

ALE przed wyłączeniem się komputera jest jakiś “blue screan” ale nic z niego nie odczytam ponieważ obraz jest rozwarstwiony.

A co to jest “HI JACK” ?

STĄD się dowiesz.

Ale nie wiem, czy uda Ci się zrobić loga, jeżeli komputer cały czas Ci się zawiesza.

Bardzo możliwe, że to wina Twojego zasilacza.

Jeżeli masz taką możliwość, to pożycz od kogoś zasilacz jakiejś konkretnej i solidnej firmy i sprawdź, czy resety i zawieszanie dalej występują.

Przepraszam za odkop :wink: bo nie miałem neta :frowning:

Zafixuj to:

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0001\upd.exe

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0002\upd.exe

C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0003\upd.exe

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.sweetim.com

R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0001] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0001\upd.exe” LASTCALL!adverts.virtuagirl.com!StatsVirtuaGirl

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0002] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0002\upd.exe” LASTCALL!adverts.mp3dancer.com!StatsMP3Dancer

O4 - HKLM…\Run: [uninstall0003] “C:\Program Files\Common Files\Totem Shared\Uninstall0003\upd.exe” LASTCALL!adverts.mp3dancer.com!StatsMP3Dancer

dzięki “microsofcik” poradziłem już sobie z tym problemem z moim kumplem.Mianowicie był FORMAT.

Ale póżniej skapliśmy że komputer nie chciał chodzić na 32 bitach tylko na 16.

No i pozbyłem się ATI CONTROL CENTER.

Teraz “śmiga” jak nie wiem co NARKA