Restarty kompa i wysokie czasy pingów


(Staszekryniak) #1

witam, mój problem polega na tym, że co jakiś czas mam restarty kompa, jest troszkę przymulony i nawet gdy internet ma dobrą prędkość to czasy pingów są zabójcze. to mój log z hijack'a:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:18:53, on 2007-08-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Gregor\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NetXfer - {83B80A9C-D91A-4F22-8DCF-EA7204039F79} - C:\Program Files\NetXfer\NXIEHelper.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {F6104497-54FD-4688-9162-5115CC8AB0FB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\BEARSH~1\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: NetXfer - {C16CBAAC-A75C-4DB5-A0DD-CDF5CAFCDD3A} - C:\Program Files\NetXfer\NXToolBar.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez NetXfer - C:\Program Files\NetXfer\NXAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez NetXfer - C:\Program Files\NetXfer\NXAddList.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.google.pl

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

proszę o pomoc


(jessica) #2

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked.

"MediaBar.dll" zostanie usunięte samoczynnie przez ComboFix.

Daj log z ComboFixa:

(na samym dole tej strony z linku) - log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

.


(Staszekryniak) #3

dzieki za rade, prosze oto log z comba: http://wklej.org/id/519d101302


(jessica) #4

Nie ma w tym logu z ComboFixa nic podejrzanego.

.


(Staszekryniak) #5

dzieki za sprawdzenie. wyglada na to, ze musze isc operatora zjechac...


(Kuba1) #6

Usuń folder na czerwono

C:\Program Files\ BearShare applications

Za restarty napewno nie odpowiada Twój operator,jeśli są restarty to mogą być rootkity.

Ściagnij: Gmer`a

* Rootkit >>> zaznaczone Pokaż wszystko >>> wskazane tylko Usługi >>> Szukaj >>> Kopiuj >>> CTRL+V na http://www.wklej.org

* Rootkit >>> odznaczone Pokaż wszystko >>> wskazane wszystkie obiekty do skanu >>> Szukaj>>> Kopiuj >>> CTRL+V na http://www.wklej.org


(Joan Sunshine) #7

Czy ja wiem czy rootkita, najpierw sprawdź temperatury > EVEREST Home Edition

Zdejmij reset na rzecz BSOD w Panelu sterowania > System > Zaawansowane > Uruchamianie i odzyskiwanie > odptaszyć Automatycznie uruchom ponownie. Jak system wyświetli BSODa, spiszesz z niego dane (kod błędu z nazwą pliku pod spodem) i wrzucisz je tutaj.