Restarty komputera błędy: 0x1000008e (0xc0000005, 0xb6eefc44


(Żarnik) #1

Witam,

Problemy zaczęły się stosunkowo niedawno. Otóż system się restartuje co 10, 30 min lub co godzina, dwie różnie ale codziennie.

W dzienniku zdarzeń pisze:

"Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące:

0x1000008e (0xc0000005, 0xb6eefc44, 0xb6695488, 0x00000000).

Zrzut zapisano w: C:\WINDOWS\Minidump\Mini030909-01.dmp."

Dzięki narzędziom microsoftu do odczytywania pliku zrzutu pamięci DMP a dokładniej pakiecie WinDbg - Microsoft Debugging Tools x86 i narzędziu WinDbg

otrzymałem takie coś wycięte ważniejsze kawałki:

Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 1000008E, {c0000005, b6eefc44, b9569488, 0}

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.

Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints

the driver/function that caused the problem. Always note this address

as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard

coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted

/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have

hardcoded breakpoints in retail code, but ...

If this happens, make sure a debugger gets connected, and the

system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is

happening.

Arguments:

Arg1: c0000005, The exception code that was not handled

Arg2: b6eefc44, The address that the exception occurred at

Arg3: b9569488, Trap Frame

Arg4: 00000000

DDITIONAL_DEBUG_TEXT:

Use '!findthebuild' command to search for the target build information.

If the build information is available, run '!findthebuild -s ; .reload' to set symbol path and load symbols.

MODULE_NAME: aswTdi

FAULTING_MODULE: 804d7000 nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 498b54cb

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instrukcja spod "0x%08lx" odwo

FAULTING_IP:

tcpip+bc44

b6eefc44 8b02 mov eax,dword ptr [edx]

TRAP_FRAME: b9569488 -- (.trap 0xffffffffb9569488)

ErrCode = 00000000

eax=00000000 ebx=8914b9cc ecx=00000008 edx=00000000 esi=8914b938 edi=89062c80

eip=b6eefc44 esp=b95694fc ebp=b9569518 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246

tcpip+0xbc44:

b6eefc44 8b02 mov eax,dword ptr [edx] ds:0023:00000000=????????

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

LAST_CONTROL_TRANSFER: from b6eefda5 to b6eefc44

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

b9569518 b6eefda5 8914b938 8914b9cc 8914b9cc tcpip+0xbc44

b9569534 b6eea56d 8914b938 8914b9cc 8914b938 tcpip+0xbda5

b956956c 804ef18f 8996f7e8 8914b938 89980998 tcpip+0x656d

b95695c4 ba238e68 899808b0 8914b938 8914b9f0 nt+0x1818f

b956961c 804ef18f 899808b0 8914b938 8914b938 aswTdi+0xe68

b9569634 ba38852b 899808b0 8914b938 00000000 nt+0x1818f

b956964c ba3885bc 89962680 8914b938 8914ba14 tcpipBM+0x52b

b956966c 804ef18f 89962680 8914b938 8914b938 tcpipBM+0x5bc

b95696a0 804ef18f 899576b8 8914b938 88fb4150 nt+0x1818f

b95696dc ba5de589 89957890 804f16b0 899576b8 nt+0x1818f

b9569714 ba38b062 88f79008 88f790e4 89194ce0 GtTdiFltr+0x589

b9569728 ba38965a 899808b0 88f79008 88f790e4 tcpipBM+0x3062

b9569768 ba3885c6 89962680 88f79008 88f790e4 tcpipBM+0x165a

b9569788 804ef18f 89962680 88f79008 88f79124 tcpipBM+0x5c6

b95697c8 804ef18f 899576b8 88f79008 88f79008 nt+0x1818f

b95698d8 805bf444 8996f7e8 00000000 89065d20 nt+0x1818f

b9569950 805bb9d0 00000000 b9569990 00000240 nt+0xe8444

b95699a4 80576033 00000000 00000000 53918c00 nt+0xe49d0

b9569a20 805769aa 89071ab8 02000000 b9569bc4 nt+0x9f033

b9569a7c b6e76695 89071ab8 02000000 b9569bc4 nt+0x9f9aa

b9569c30 b6e7d1d7 891c1db8 89955738 b9569c64 afd+0x4695

b9569c40 804ef18f 89954900 8914c008 806e6410 afd+0xb1d7

b9569c64 805807f7 89954900 8914c008 891c1db8 nt+0x1818f

b9569d00 80579274 00000944 000008a8 00000000 nt+0xa97f7

b9569d34 8054161c 00000944 000008a8 00000000 nt+0xa2274

b9569d64 7c90e4f4 badb0d00 04e1ead4 b60c9d98 nt+0x6a61c

b9569d68 badb0d00 04e1ead4 b60c9d98 b60c9dcc 0x7c90e4f4

b9569d6c 04e1ead4 b60c9d98 b60c9dcc 00000000 0xbadb0d00

b9569d70 b60c9d98 b60c9dcc 00000000 00000000 0x4e1ead4

b9569d74 b60c9dcc 00000000 00000000 00000000 0xb60c9d98

b9569d78 00000000 00000000 00000000 00000000 0xb60c9dcc

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

aswTdi+e68

ba238e68 ?? ???

SYMBOL_STACK_INDEX: 4

SYMBOL_NAME: aswTdi+e68

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

IMAGE_NAME: aswTdi.SYS

BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS

Followup: MachineOwner

Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć o co chodzi? Wyczytać z tego wszystkiego o co w tym chodzi? Ja za bardzo tego nie rozumiem.

Stawiam na płytę główną, pamięci albo dysk.

Błąd pojawił się na 4 i pół miesięcznym systemie w związku z czym zrobiłem format ale po miesiącu rzadkiego użytkowania systemu problem powrócił.

Z góry dziękuję za pomoc.


(me@djohnsc) #2

Błędy systemu Windows (kody BSOD) => 0x0000008E


(Olixxx94) #3

Jeśli masz Avasta, to go przeinstaluj.