Restarty komputera, problemy z neo


(Sebastiankrystek) #1

Od czasu do czasu komputer wyłącza się bezwiednie, po czym trzeba go uruchamiac z płyty CD. Mam też kłopoty z łączeniem z siecią.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:47:19, on 2006-10-26

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

E:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "E:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{75E977C7-E83F-4AB2-94D5-ED8A3C541E49}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - E:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe

(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Sprawdź RAM programem --> Memtest86

Sprawdź temperatury programem --> EVEREST Home Edition

Wejdź w dziennik zdarzeń:

Start --> uruchom --> eventvwr i sprawdź, czy nie masz błędów zaznaczonych kolorem czerwonym - jeżeli są to wrzuć ich screeny :slight_smile:

:arrow: Jak wstawić zrzut pulpitu?