Revo Uninstaller - modyfikacja pliku Avasta


(Thunderbolt) #1

Tak... możesz spokojnie dać na allow i ok.


(deFco247) #2

Najlepiej daj na Treat this application as Installer or Updater.

Wtedy przynajmniej taki komunikat nie będzie się pojawiał za każdym włączeniem Revo.