Roam show.exe - auto dodawanie do autostartu + Log

Mam następujący problem. Otóż program roam show.exe znajdujący się w *C:\Doc and Set[nazwa użytkownika]\Dane Aplikacji\free date surf* automatycznie co jakiś czas dodaje się do autostartu, co sygnalizuje mi antywirus. Stale każę mu usunąć wpis, ale to nic nie daje. W dodatku pliku nie da się usunąć, nawet używając Unlockera. Czy to jakiś groźny plik, a jeśli tak to co mam z nim zrobić?

Oto ta wiadomość antywirusa:

W kluczu:

HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN

został dodany wpis:

load junk = C:\DOCUME~1\[nazwa użytkownika]\DANEAP~1\FREEDA~1\roam show.exe

Oto log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:17:56, on 2007-01-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Fast Launcher\fl.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\totalcmd6.55\TOTALCMD.EXE

D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe

D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

D:\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Rafał\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - D:\P2P\Torrent101\TorrentManager.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVMenu] D:\ArcaVir\ArcaVir\AVMenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ArcaCheck] D:\ArcaVir\ArcaVir\ArcaCheck.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [abregmon] D:\ArcaVir\ArcaVir\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "D:\Tools\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [FastLauncher] D:\Fast Launcher\fl.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] D:\Tools\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://D:\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pop-Up Blocker - {84536FE2-ABCD-3586-DCAB-40E286323737} - D:\WINnerTweak3\PopUp Blocker.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROD~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1158965838326

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_24.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EEF9B59A-DEAB-48E2-B2C0-C0F3714ED51B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: TS_LogonListener - C:\WINDOWS\SYSTEM32\TS_LogonListener.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\NetMonSV.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.Configurator - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.Configurator2.exe

O23 - Service: ArcaBit.Core.LoggingService - ArcaBit - D:\ArcaVir\Common\ArcaBit.Core.LoggingService.exe

O23 - Service: ArcaBit.TaskScheduler - ArcaBit sp. z o.o. - D:\ArcaVir\Common\TaskScheduler.exe

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - ArcaBit - D:\ArcaVir\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - D:\Tools\Diskeeper\DkService.exe

Loga z Silent Runners niestety nie mogę zamieścić, gdyż system nie rozpoznaje mi plików typu .vbs.