Rootkit zeroaccess


(Grobcio) #1

Cześć, po skanowaniu Emsisoft i innymi av wyczyściłem ok 130 zagrożeń, proszę o sprawdzenie loga z OTL czy wszystko już w porządku.

OTL

http://www.wklej.org/id/825789/

Extras

http://www.wklej.org/id/825790/


(Atis) #2

Odinstaluj Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks, Ask Toolbar, PriceGong.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Pobierz i uruchom SystemLook_x64

Do okna programu wklej:

Kliknij Look i pokaż raport.

Pobierz i uruchom Farbar Service Scanner

Zaznacz wszystkie pozycje i kliknij Scan.

Pokaż ten raport.


(Grobcio) #3

OTL Kasowanie

http://www.wklej.org/id/825830/

OTL nowy skan

http://www.wklej.org/id/825834/

SystemLook

http://www.wklej.org/id/825835/

FSS

http://www.wklej.org/id/825836/


(Atis) #4

Uruchom cmd.exe jako administrator:

Jak uruchomić polecenie z pełnymi uprawnieniami?

Wklej i zatwierdź enterem: netsh winsock reset

Wklej i kliknij Wykonaj skrypt:

Napraw usługi uszkodzone przez ZeroAccess (Sirefef)

Rekonstrukcja Zapory systemu Windows

Rekonstrukcja Centrum zabezpieczeń systemu Windows

Windows defender i aktualizacje.

Pobierz i rozpakuj archiwum:

http://sendfile.pl/191604/plik.zip

Kliknij prawym na pliku FIX i wybierz Scal.

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.

Usuń stare punkty przywracania:

Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Uruchom SecurityCheck i aktualizuj programy oznaczone jako Out of date