Round World potrzebna pomoc


(Bocianoks) #1

proszę pomocy

 

http://www.wklej.org/id/1654825/ FRST

http://www.wklej.org/id/1654828/ Addition


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj Adobe Reader Packages.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Scan i później Cleaning.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Bocianoks) #3

http://www.wklej.org/id/1654916/ FRST


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [picon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel\Privacy Icon\PIconStartup.exe [111640 2010-02-04] ()
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-2786614428-2077875947-4091033665-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\ibm\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4672920 2014-04-17] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2786614428-2077875947-4091033665-1000\...\Policies\Explorer: [] 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
CHR Extension: (AT_MEcko) - C:\Users\ibm\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fbdglekpmmdlmdfogflhiponnndbokpk [2014-08-13]
S3 EagleX64; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 hxsyol; \??\R:\Gry\Aura Kingdom\AuraKingdom\avital\hxsy64.sys [X]
S3 sjcst; \??\R:\Gry\Eden Eternal\EdenEternal\avital\sjcsu64.sys [X]
S3 X6va017; \??\C:\Windows\SysWOW64\Drivers\X6va017 [X]
S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
C:\Users\ibm\AppData\Local\Akamai
2015-03-05 00:46 - 2015-03-05 00:48 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-2789141661-186915839-826018185-1000_Classes\CLSID\{010833F3-751A-402F-9FCC-C365B6A12E41}\localserver32 -> C:\Users\Marlena\Downloads\BESTplayer.exe No File
Task: {0C892087-1080-4E4A-B227-CC5EFBF9748E} - System32\Tasks\{42D83412-799D-4BE2-AAB4-5719C8322986} => Firefox.exe 
Task: {25EF897E-E24C-4838-A1CC-F3552ABF6C05} - System32\Tasks\{050E4F59-AF60-4E4B-9025-058B881D64B2} => Firefox.exe 
Task: {36280EF1-A4F4-4AFC-AE96-2EE33E12C811} - System32\Tasks\advSRS4 => C:\Program Files\Samsung\Samsung Recovery Solution 4\WCScheduler.exe [2009-10-07] (SEC)
Task: {3FCC57C4-25A6-48DE-8CCA-5B71397726E5} - System32\Tasks\{F0E125F6-E355-4502-977C-E2CCE276099B} => Firefox.exe 
Task: {42FFC4EC-BFB9-421B-9C01-5DA09CFE21C3} - System32\Tasks\{1C568DBE-4150-489C-AB74-A79D333B6D14} => Firefox.exe 
Task: {4584A4B6-6053-4C1C-A231-1EDEA677EBAF} - System32\Tasks\{63A0C3F9-6174-496F-9AE2-9125AA9B44D2} => pcalua.exe -a E:\SETUP.EXE -d E:\ -c /AUTORUN
Task: {493745E3-6A2A-4B83-991D-7662376901CC} - System32\Tasks\ROC_JAN2013_TB_rmv => C:\Program Files\AVG Secure Search\PostInstall\ROC.exe
Task: {5825E30C-A16B-4857-B219-D6A703D79354} - System32\Tasks\{88706C1E-6ECC-4FFA-A766-CC8B71938AD8} => pcalua.exe -a "C:\Users\Marlena\Desktop\AnyPC Install\APServer.exe" -d "C:\Users\Marlena\Desktop\AnyPC Install"
Task: {69AE11AA-DE50-4978-849B-44EA62D5B9E8} - System32\Tasks\{069072FD-31C7-4A3C-9F55-064C7A199C85} => pcalua.exe -a "C:\Users\Marlena\Downloads\Firefox Setup 3.6.3.exe" -d C:\Users\Marlena\Downloads
Task: {7B2308EF-E73F-483D-9BAF-F95A9C4DC86B} - System32\Tasks\{314E2F6D-73CC-40F1-A65B-0445B018BC8B} => Firefox.exe 
Task: {807921D0-FA1F-49BE-BDB4-852DA5159F8A} - System32\Tasks\{09C8DAC5-79CD-4CD0-9796-09CEB49F7EB2} => pcalua.exe -a "C:\Users\Marlena\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AEUZ75E3\Firefox%20Setup%203.6.3[1].exe" -d C:\Users\Marlena\Desktop
Task: {8F2082C3-8825-4C2F-BECF-94E97C9473DE} - System32\Tasks\{2609CFE7-E1D3-49F3-A3AE-BBF63136524C} => pcalua.exe -a "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A899DA1F-D626-401C-8651-F2921E3B4CB3}\setup.exe" -c -runfromtemp -l0x0009 -removeonly /z"Uninstall"
Task: {90DBCB8B-96B6-42D7-9C12-D4CD1691AF3B} - System32\Tasks\{B865864E-1082-4D16-8C6C-887864E7441B} => Firefox.exe 
Task: {A5E6CD59-0910-45F2-BC28-077407F747B8} - System32\Tasks\{6D55C317-DA93-4A01-93AC-DDAD0670C4B7} => Firefox.exe 
Task: {AE37C930-93F8-4F18-8587-3E2280A7F904} - System32\Tasks\{466516A1-196D-4967-9F4D-BC87A1D08372} => Firefox.exe 
Task: {B31EA761-4756-4C4E-A87E-1B3040540399} - System32\Tasks\{FB1E821D-72FD-4562-BC0C-167EF64DBB2E} => Firefox.exe 
Task: {C1213E84-4992-4B90-BFE6-5998C499133C} - System32\Tasks\{DD32BD2D-DD13-40AD-821B-A621AFB1249E} => Firefox.exe 
Task: {C146D762-285C-4512-94AE-5652B7070DDB} - System32\Tasks\AutoKMS => C:\Windows\AutoKMS\AutoKMS.exe
Task: {D2E31F54-9EB2-4A7B-8ED0-44FD952A97E0} - System32\Tasks\{AEA55614-C687-407B-861C-28BE26A8E228} => Firefox.exe 
Task: {E6F70494-D107-406C-907C-AB193DFC2DB3} - System32\Tasks\{9433F2AE-1F7A-47F1-9FA5-F4ED9990E1C3} => Firefox.exe 
Task: {EC412C19-544B-49ED-9FA7-8D912A35279A} - System32\Tasks\{ACA5A0C7-6999-4FA4-B10C-7233E1204145} => pcalua.exe -a C:\Users\Marlena\Downloads\kav9.0.0.736pl.exe -d C:\Users\Marlena\Downloads
Task: {F6CE07E7-FD60-4BA1-BE2C-94DF2948FDDC} - System32\Tasks\{FEF07BE0-1D32-4D3E-9350-0C6F9932969B} => Firefox.exe 
Task: C:\windows\Tasks\ROC_JAN2013_TB_rmv.job => C:\Program Files\AVG Secure Search\PostInstall\ROC.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcmscsvc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""="Service"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Bocianoks) #5

http://www.wklej.org/id/1655017/ fixlist


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj Microsoft Silverlight i zainstaluj Silverlight 5.1.30514.0


(Bocianoks) #7

dzięki za pomoc