Round world


(Grasha) #1

Pomóżcie! :frowning:

 

 

FRST http://www.wklej.org/id/1649717/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO-x32: No Name - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - No File
BHO-x32: No Name - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No File
BHO-x32: Round World 1.0.0.7 - {78549bde-b964-4d2a-b7b1-c4ac15ddff64} - C:\Program Files (x86)\Round World\RoundWorldbho.dll (Round World)
FF Extension: Round World 1.0.1 - C:\Users\Grażyna\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e8aglu12.default\Extensions\{72502b1b-b916-4994-814e-c516f9f681b2}.xpi [2015-02-27]
R2 Update Round World; C:\Program Files (x86)\Round World\updateRoundWorld.exe [407792 2015-02-27] ()
R2 Util Round World; C:\Program Files (x86)\Round World\bin\utilRoundWorld.exe [407792 2015-02-27] ()
S3 esgiguard; \\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
2015-02-27 18:25 - 2015-02-27 18:27 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Round World
2015-02-26 19:20 - 2015-02-26 19:22 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Grasha) #3

Dziękuję! Działa koncertowo! Mistrz i Wybawca!


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST