Router upc - mozliwosc podgladow innych komputerow


(Zbenio91) #1

czy własciciel routera ma podgląd na komputery korzystające z routera za pomocą wifi? czy widzi odwiedzane strony itp


#2

pst91 , na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba. Niezastosowanie się do prośby będzie skutkowało przeniesieniem tematu do śmietnika.


(Tompyk) #3

Właściciel routera zawsze może sprawdzić kto jest zalogowany do danego routera. Jeżeli zaś chodzi czy widzi jakie strony są odwiedzane to już zależy od typ, oprogramowania routera - czy udostępnia takie funkcje.