Rozbudowa menu kontekstowego w Windows Vista


(system) #1

Bardzo by mi się przydało, gdybym pod prawą myszą klikniętą na przykład na pulpicie, miał tablicę znaków i kalkulator i może jeszcze coś innego. Jak to zrobić, jeśli w ogóle da się zrobić?


(sCooBy^) #2

Aby dodać np. notatnik utwórz klucze (od shell):

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Notatnik\command

w command wartość domyślną zastąp na notepad.exe

albo utwórz w notatniku plik extrass.reg i wklej do niego:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Kalkulator]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Kalkulator\command]

@="calc.exe"


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Notatnik]


[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\Notatnik\command]

@="notepad.exe"

Potem 2x klik w ten plik :lol:


(system) #3

Rozumiem. A co z tablicą znaków? Po dodaniu chamap.exe wyskakuje błąd - nie znaleziono aplikacji.

Ale zasada jasna. Dzięki.


(sCooBy^) #4

dodaj %SystemRoot%\system32\charmap.exe


(system) #5

No jasne... :slight_smile:

Dzięki raz jeszcze.