Rozłącza mi się net


(Jar3k Kolacz) #1

czy ten log jest czysty??

sry za double topic ale net akurat się zwiesił :stuck_out_tongue:


(qrczak13) #2

Foldery na czerwono usuń, a wpisy w HJT.

Po wykonaniu w/w daj log z ComboFix.


(Jar3k Kolacz) #3

dzięki :wink:


(qrczak13) #4

Usuń foldery.

Do notatnika wklej:

Plik > zapisz jako > zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki > zapisz pod nazwą Fix.reg np na

pulpicie > dwuklik na Fix.reg > potwierdzasz > restart.

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

I będzie ok.


(Jar3k Kolacz) #5

Gotowe :slight_smile: dzięki :wink: