Rozłącza się internet

Witam mam dwa routery pierwszy to Livebox tp a drugi TP-LINK TD-W8901G

liveboxa dostałem od nich a tp-link kupiłem za własną kasę.

Mianowicie jest taki problem że po jakimś czasie rozłącza się internet na oby dwóch i miga dioda ADSL

czytałem coś o programie hijackThis że to komuś pomogło ale nie wiem co trzeba z tych wpisów usunąć wrzucę je niżej i proszę o odpowiedź najlepiej jak najszybciej. :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:06:18, on 2011-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Apis\Apis.exe

C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclIrSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.localstrike.com.ar/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O2 - BHO: SBCONVERT - {3017FB3E-9A77-4396-88C5-0EC9548FB42F} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: SearchPredictObj Class - {389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC} - C:\PROGRA~1\SEARCH~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Canon Easy Web Print Helper - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Dane aplikacji\Gadu-Gadu 10\_userdata\ggbho.2.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: GrabberObj Class - {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - C:\PROGRA~1\SPEEDB~1\Toolbar\grabber.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: SpeedBit Video Downloader - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SpeedBit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: VDownloader Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: HyperCam Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\HyperCam Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Apis] C:\Program Files\Apis\Apis.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program Files\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [MP10_EnsureFileVer] C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /EnsureFileVersions

O4 - HKLM\..\Run: [PAC207_Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UVS11 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 11\uvPL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [My Web Search Bar] rundll32 C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\MWSBAR.DLL,S

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Zegarynka] C:\Documents and Settings\oberland.OBERLAND-0DBA55\Pulpit\Zegarynka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PCSpeedUp] "C:\Program Files\Przyspiesz Komputer\PCSpeedUp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave Updater] C:\WINDOWS\system32\Adobe\SHOCKW~1\SWHELP~1.EXE -Update -1100465 -"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/7.0.517.44 Safari/534.7" -"http://www.wyspagier.pl/gry/gry-sportowe/strzelanie_rzutu_karnego_strzelanie_rzutu_karnego_9.html"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - ?s=100000338&p=ZJman000&si=&a=2mAH2p9NCo.nIxKUhqLtow&n=2010101604

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Dodaj do listy drukowania - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Print.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Drukuj z dużą szybkością - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint – Podgląd - res://C:\Program Files\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll/RC_Preview.html

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - C:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wybierz kierunek tłumaczenia - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wybierz kierunek tłumaczenia - {CCCE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz - {CCCE5D71-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Tłumacz zaznaczenie - {CCCE5D73-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tłumacz zaznaczenie - {CCCE5D73-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D74-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zachowaj przetłumaczoną stronę - {CCCE5D74-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Opcje tłumaczenia - {CCCE5D75-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Opcje tłumaczenia - {CCCE5D75-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Profile - {CCCE5D76-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Profile - {CCCE5D76-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Słownik - {CCCE5D77-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Słownik - {CCCE5D77-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Pomoc - {CCCE5D78-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Pomoc - {CCCE5D78-9AA2-40F1-9C6B-12A255F08500} - C:\Program Files\poleng\Translatica 7\bin\win\ttiexplorer.dll (file missing) (HKCU)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe


--

End of file - 14200 bytes

obiziom21 , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif

Proszę zapoznać się z zasadami wklejania logów.

Nie wiem czy mogą być 2 routery podłączone

może nie masz filtrów podłączonych do gniazdek

lepiej było trzeba kupić akcesspointa niż 2 router

Trochę źle się zrozumieliśmy mam 2 routery ale jeden podpięty do komputera w tej chwili livebox ponieważ tp-link rozłączał się prawie ciągle na tym chociaż posiedzę z 10min.

99% to wina jakości połączenia z dostawcą.

  • nie mogą
  • filtry są dla telefonów nie dla modemów

pzdr

wiem ale chodzilo o to ze moze nie ma do telefonu podlaczonego takiego filtra,jak to nie to to problem z siecia z winy tp moze cos sie odlaczylo w skrzynce do ktorej jest podlaczony ja tak mialem wiecznie mi neta zrywalo i jak dzwonilo sie na stacjonarny to net dzialal :slight_smile:

Pomogla wizyta za 3 razem fachowca inni szukali problemu gdzie indziej i było tak że jak odjezdzali to działało przez krótki czas a potem znowu lipa

Hej,

Dioda ADSL pokazuje stan połączenia z linią ADLS - brak jej świecenia oznacza wyłączenie urządzenia bądź uszkodzenie modemu ADSL w routerze. Szybkie miganie diody oznacza synchronizowanie z linią, a wolniejsze podłączanie do serwera. Ustanowienie połączenia, a co za tym idzie podłączenie do sieci sygnalizowane jest ciągłym świeceniem się diody ADSL. W tym wypadku jest to więc ewidentny problem z linią - warto o nim poinformować obsługę techniczną TP. Oczywiście najpierw sprawdź, czy kabel łączący LiveBox’a z gniazdkiem nie jest uszkodzony oraz czy rozdzielacz sygnału też jest OKI.

Pozdrawiam,

Dimatheus

filtr zapobiega odbieraniu przez telefony sygnałów o wys. częstotliwości … nie ma wpływu na sieć komputerową.

Hej,

Zgadza się - tłumi sygnały o wysokich częstotliwościach - poprawia więc komfort korzystania z telefonu. Inaczej słyszelibyśmy bzyki, trzaski i takie tam. Jednakże - szczególnie przy słabszym sygnale na linii - filtr może powodować zakłócenia w synchronizacji i działaniu linii ADSL. Dlatego zawsze warto to sprawdzić. :slight_smile:

Pozdrawiam,

Dimatheus