Rozłączający się internet, nie mogę zainstalować aktualizacj


(Anka 1993) #1

Witam.

Od pewnego czasu mam dość spory problem z komputerem. Objawia się to bardzo powolnym i co chwilę rozłączającym się internetem, dużym spowolnieniem komputera (czasem na otworzenie chociażby panelu start muszę czekać nawet 30 sekund). Następny problem, który bardzo mnie niepokoi to niemożność zainstalowania aktualizacji. Gdy dochodzi do momentu instalowania aktualizacji, wyskakuje okno z informacją, że nie można zainstalować poniższych aktualizacji, po czym wyskakuje długa lista około 50 aktualizacji. Myślę, że może to być jakiś wirus, więc załączam loga do sprawdzenia.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:59, on 07-11-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

E:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\DialNet\winpppoverethernet.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\DOCUME~1\ANIA~1.DEK\USTAWI~1\Temp\{FA31F14B-8056-42FD-8FC1-1F2C75BD1140}\Blaero Start Orb.exe

D:\Program Files\Ccy Wallpaper Changer v21\wallpape.exe

E:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

E:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

E:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

D:\Program Files\Styler\Styler.exe

E:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTBCM\Binn\sqlservr.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AVENGINE.EXE

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

D:\Program Files\DialNet\WrOS.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavBckPT.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\apvxdwin.exe

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\SRVLOAD.EXE

D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\Moje dokumenty\Windows+\Antyszpiegi\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\df4c8391579dd99f8d7ffa70e2eb37c3\update\update.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareBlock Class - {0A87E45F-537A-40B4-B812-E2544C21A09F} - (no file)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - D:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - F:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DemonStarter] C:\Program Files\PWN\Definicje\Bin\Starter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "E:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "E:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Blaero Start Orb] C:\Program Files\Blaero Start Orb\Blaero Start Orb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [mmtask] "C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mmtask.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [a-winpoet-service] "D:\Program Files\DialNet\winpppoverethernet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [] "D:\PROGRA~1\DialNet\FPLICE~1.EXE zhimakaimen//WINPOET_QUITTING_EVENT"

O4 - HKLM\..\Run: [z-WrDialer] "D:\Program Files\DialNet\wrdialer.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] E:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Ccy Wallpaper Changer v2.1] D:\Program Files\Ccy Wallpaper Changer v21\wallpape.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = E:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = E:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = E:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subscribe in Desktop Sidebar - res://E:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll/menuhandler.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1194703124812

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A724DB2B-D4C0-471D-B275-7D1E6EF21A45}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E8F900A9-89E4-4258-8521-CCAFDB5369B4}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{A724DB2B-D4C0-471D-B275-7D1E6EF21A45}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: SQL Server (INSERTGT) (MSSQL$INSERTGT) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sINSERTGT (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Program Files\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - d:\program files\panda security\panda internet security 2008\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe (file missing)

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - D:\Program Files\Panda Security\Panda Internet Security 2008\TPSrv.exe

O23 - Service: WinPPPoverEthernet - Fine Point Technologies, Inc. - D:\Program Files\DialNet\WrOS.EXE

(Gutek) #2

usuń wpis HJT

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580 + optymalizacja Autostartu

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools