Rozmiar jednostki alokacji


(Tomas Bw) #1

W viście jest możliwość ustawienia jednoscti alokacji aż do 64KB, gdzie w XP możliwe było tylko 4096 B. Jaki to ma się z wydajnością i zajmowaniem miejsca przez pliki???