Rozmiar wiersza poleceń


(Lewekonto2130) #1

Mam dość ciekawy problem z rozmiarem okna wiersza poleceń. Gdy go dziś otworzyłem, jego rozmiar był bardzo mały:

screenmw.jpg

W opcjach ustawiłem na większy (czcionka i rozmiar), jednak po ponownym uruchomieniu cmd znów jest strasznie mały. Jak to naprawić?

Dodam, że wcześniej korzystałem ze skryptu blokującego folder:

cls

@ECHO OFF

title Blokowanie folderu

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK

if NOT EXIST nazwa goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Czy na pewno chcesz zabezpieczyć folder(T/N)

set/p "cho="

if %cho%==T goto LOCK

if %cho%==t goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Niepoprawna komenda.

goto CONFIRM

:LOCK

ren nazwa "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

echo Folder zabezpieczony

goto End

:UNLOCK

echo Podaj hasło do folderu

set/p "pass="

if NOT %pass%== hasło goto FAIL

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" nazwa

echo Folder został odblokowany

goto End

:FAIL

echo Złe hasło

goto end

:MDLOCKER

md nazwa

echo nazwa został stworzony

goto End

:End

Może on coś popsuł?


(system) #2

Raczej nie! W moim Windowsie 7 też to się zdarza, a raz ustawione okno ni stąd ni zowąd zmienia rozmiary.