Rozszerzenie do aktualizacji wybranych zakładek do chrome


(kortom) #1

Przypuśćmy, że otwieramy zapisaną zakładkę ze stroną np. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1659349&page=198, następnie czytamy i przerzucamy strony. Zabawę kończymy na powiedzmy dwusetnej stronie i zamykamy kartę. Czy istnieje taki dodatek do chrome, by zamknięcie zakładki równało się aktualizacją rekordu w zakładkach zawierającą tę stronę, bez konieczności ręcznego dodawania i usuwania zakładek.