Ruch pomiędzy dwiema sieciami mikrotik <> linux


(Forum) #1

Witajcie,


(roobal) #2

Jeśli tunel działa w oparciu o OpenVPN i całych ruch sieciowy wychodzi tylko przez tunel, to po stronie serwera w konfiguracji ustaw, aby domyślna trasa szła przez tunel. Gdy klient połączy się z serwerem VPN, serwer przekaże klientowi trasę domyślna.