RunDLL Błąd podczas uruchamiania sysmenu.dll


(Pawel1213) #1

Witam wyskakuje mi błąd po uruchomieniu komputera jak i podczas pracy system operacyjny windows8.1 64bit. czekam na odpowiedź


(Atis) #2

Będziesz długo czekał jeśli nie dołączysz obowiązkowych logów.


(Pawel1213) #3

FRST  http://wklej.org/id/1580397/

Addition http://wklej.org/id/1580400/

 

o to chodzi?


(Atis) #4

W panelu sterowania odinstaluj:

Ge-Force

Remote Desktop Access

Remove 4HD

Shared C Run-time for x64

WindowsMangerProtect20.0.0.1277

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Pawel1213) #5

http://wklej.org/id/1580408/


(Atis) #6

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [LManager] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [mcui_exe] => "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey
HKLM-x32\...\Run: [YTDownloader] => "C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe" /boot
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-83988405-2953914706-4156459304-1002\...\Run: [SoftonicAssistant] => "C:\Users\PaweB\AppData\Local\SoftonicAssistant\SoftonicAssistant.exe"
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-83988405-2953914706-4156459304-1002 -> {B18A2F12-791B-4937-A882-2A13FA82426F} URL = 
S2 Util snipsmart; "C:\Program Files (x86)\snipsmart\bin\utilsnipsmart.exe" [X]
S2 SPDRIVER_1.38.0.1425; \??\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.38.0.1425\jsdrv.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\McAfee
Task: {034E198D-F417-4816-B9FC-F2A190D262B4} - System32\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-2 => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-2.exe <==== ATTENTION
Task: {098EF169-744D-431E-BEB7-CF459800864F} - System32\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5.exe <==== ATTENTION
Task: {13F41C97-973D-4DBA-8DF8-78CC470AAB60} - System32\Tasks\APSnotifierPP2 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {2407CA2F-9FC6-4E22-ADF6-7888B2810112} - System32\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5 => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5.exe <==== ATTENTION
Task: {4160F35B-8B70-4C78-BB1F-0D0BE10B088F} - System32\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-11 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-11.exe <==== ATTENTION
Task: {43E5D7D9-F942-44A8-8F80-DBEAC18E127D} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-2 => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-2.exe <==== ATTENTION
Task: {4AE0900C-9339-4DAF-BC13-C903589FBDD8} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-4 => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-4.exe <==== ATTENTION
Task: {4FA66E9A-BE0E-462A-984C-9E3F2CDCB9EF} - System32\Tasks\ShopperPro => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\ShopperPro.exe <==== ATTENTION
Task: {53788B58-2A4E-40D2-9132-21299F7FFF0B} - System32\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-4 => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-4.exe <==== ATTENTION
Task: {6993BA7D-3705-4482-8E59-91BECD8A9CDC} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-1 => C:\Program Files (x86)\Sense\Sense-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: {6AE70646-6C43-4454-BA0C-A11673E4D8E1} - System32\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-1 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\SavePass 1.1-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: {6D9D4CB6-3A70-4FDB-A7F5-A4E98F0E99B1} - System32\Tasks\SPDriver => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.38.0.1425\jsdrv.exe <==== ATTENTION
Task: {8F984E4B-EC0B-4B28-8F24-9500B480A53E} - System32\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-4 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-4.exe <==== ATTENTION
Task: {AD9E39FF-320F-4005-B51D-55B6730F03E4} - System32\Tasks\APSnotifierPP1 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {B78CFBF6-4700-4A9D-8F45-2C6D57E4E559} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5 => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5.exe <==== ATTENTION
Task: {BBA4265D-5AC8-4A18-A3DF-8FAA557C711C} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe [2014-12-02] (globalUpdate) <==== ATTENTION
Task: {BF94C0FE-4C89-4622-A84B-0A733ED7513E} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-3 => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-3.exe <==== ATTENTION
Task: {C26AB069-B667-43B2-B1AA-653BDA163601} - System32\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-1 => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\Ge-Force-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: {C8327E7B-37ED-49E4-A8B4-9169D4A68E97} - System32\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-2 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-2.exe <==== ATTENTION
Task: {CFE59B7A-0C47-4B29-9EA7-9262231B4683} - System32\Tasks\APSnotifierPP3 => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: {D52E0715-CE4F-4A51-AB93-CD5D8357186A} - System32\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-11 => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-11.exe <==== ATTENTION
Task: {DF81429B-8AF4-4008-8BB8-02A1E565E2A4} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe [2014-12-02] (globalUpdate) <==== ATTENTION
Task: {EC2DE76D-193E-4CD5-91F8-DB717386D78F} - System32\Tasks\c156bda9-04bd-481a-9a92-a48043392a25 => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\c156bda9-04bd-481a-9a92-a48043392a25.exe <==== ATTENTION
Task: {ED5617C8-9581-4BAC-B909-210D711CF2B2} - System32\Tasks\SMupdate1 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update1 <==== ATTENTION
Task: {F37EA281-04EE-4010-933D-7985037DF77D} - System32\Tasks\YTDownloader => C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe <==== ATTENTION
Task: {F41DB322-9AB2-4187-A1F4-F3FC447B474B} - System32\Tasks\ShopperProJSUpd => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\updater.exe <==== ATTENTION
Task: {F9C8B7BC-6170-4815-9A2A-87C6EE5B453D} - System32\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-11 => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-11.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-1.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\Ge-Force-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-11.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-11.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-2.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-2.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-4.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-4.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5_user.job => C:\Program Files (x86)\Ge-Force\111d40f8-4a7e-41e8-89c6-9280f3bbdccc-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-1.job => C:\Program Files (x86)\Sense\Sense-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-11.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-11.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-2.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-2.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-3.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-3.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-4.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-4.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5_user.job => C:\Program Files (x86)\Sense\53431e5d-123a-4132-929f-edd70094c003-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP1.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP2.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\APSnotifierPP3.job => C:\Program Files (x86)\AnyProtectEx\AnyProtect.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bc3e5259-216b-45ab-922d-6380dea9f0d0.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bc3e5259-216b-45ab-922d-6380dea9f0d0.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-1.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\SavePass 1.1-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-11.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-11.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-2.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-2.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-4.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-4.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5_user.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\bd235320-55b3-4b4c-b65d-42e16109800c-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\c156bda9-04bd-481a-9a92-a48043392a25.job => C:\Program Files (x86)\SavePass 1.1\c156bda9-04bd-481a-9a92-a48043392a25.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\PUDRE.job => C:\Users\Paweł\AppData\Roaming\PUDRE.exe <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\Synaptics TouchPad Enhancements.job => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
Task: C:\WINDOWS\Tasks\UTPTN.job => C:\Users\Paweł\AppData\Roaming\UTPTN.exe <==== ATTENTION
C:\Users\Paweł\AppData\Roaming\*.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""="
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Pawel1213) #7

FRST http://wklej.org/id/1580418/

Fixlog http://wklej.org/id/1580420/


(Atis) #8

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK


(Pawel1213) #9

dzięki wielkie za pomoc