RunDLL - błąd

Chciałabym zaznaczyć, ze średnio znam się na komputerach, a nie mam czasu na zostawienie komputera do naprawy. Mianowicie, przy włączaniu komputera wyskakują mi dwa okienka o takiej samej treści:

RunDLL.

Wystąpił problem podczas uruchamiania pliku C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll 

​Nie można odnaleźć określonego modułu.

Zauważyłam, że okrutnie to spowalnia działanie mojego komputera, wszystko włącza się zdecydowanie dłużej. Używałam AdwCleanera (usunął mi jakieś śmieci) i naprawiłam rejestr za pomocą CCleanera, ale błąd nadal się pojawia.

Proszę o pomoc

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

 

Addition: http://wklej.org/id/1554894/

FRST: http://wklej.org/id/1554896/

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {0DD278A1-8A6B-44F0-AD24-EEB45F806752} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 ==== ATTENTION
Task: {22DB0E06-72F5-493A-9714-CA557EF7FE1D} - System32\Tasks\{12558969-DE11-4C2C-BBEF-69AEA734A7FC} = Chrome.exe http://ui.skype.com/ui/0/6.16.0.105/en/abandoninstall?source=lightinstalleramp;page=tsInstall
Task: {2B0465EB-B419-4508-9EBE-1FB2FCDC676C} - System32\Tasks\SXLFNV = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\SXLFNV.exe ==== ATTENTION
Task: {514BC772-910D-40BE-BBF7-59B2F0DB41A9} - System32\Tasks\VJOIRT = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\VJOIRT.exe ==== ATTENTION
Task: {95419F24-7211-48C4-92DA-0B52B28E0945} - System32\Tasks\FLJWYGUY = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\FLJWYGUY.exe ==== ATTENTION
Task: {A11E315C-7D9E-4613-BD55-DF910305427B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 = Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 ==== ATTENTION
Task: {C3635555-7DBB-493A-B238-480668D3D246} - System32\Tasks\ZDIOYA = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\ZDIOYA.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\FLJWYGUY.job = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\FLJWYGUY.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\SXLFNV.job = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\SXLFNV.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\VJOIRT.job = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\VJOIRT.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\ZDIOYA.job = C:\Users\Asia\AppData\Roaming\ZDIOYA.exe ==== ATTENTION
AlternateDataStreams: C:\Users\Asia\Cookies:S7EddyvV2BxuwoX0tcBtCCv9Sl
AlternateDataStreams: C:\Users\Asia\AppData\Local\0FtCzRArJFkD:Q9z80R8w6OVp11D1LWagtJJ
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2282635369-2337850264-1888547352-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction ======= ATTENTION
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2282635369-2337850264-1888547352-1000 - DefaultScope {BB319A5F-0563-48AD-999A-7CF418A3B3EC} URL =
FF Extension: No Name - C:\Users\Asia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\DufOGVxz.default\extensions\ROUAILDE73397174@UXGZI17268980.com [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\Asia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\DufOGVxz.default\extensions\9321b276-2c2e-4c5f-bd04-b8118e512707@c0c8a2d6-3275-4cac-a0b2-52e936311db9.com [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\Asia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\DufOGVxz.default\extensions\warnerroberts@hotmail.com [Not Found]
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www2.delta-search.com/?affID=120665tt=gc_babsrc=HP_ssmntrId=CC0074EA3A8325E6", "hxxp://mysearch.avg.com/?cid={B3F33EFA-547E-4678-BB08-8F108C091384}mid=ab2a0c21d20147d39dd3d15696546916-8d3fd827cab192f669c8f12214168be7b7e4332elang=ends=co011pr=sad=2013-06-23 14:43:44v=15.2.0.5pid=safeguardsg=0sap=hp", "hxxp://istart.webssearches.com/?type=hpppts=1398894575from=amtuid=395049983_397234_0C6FDD9B", "hxxp://pl.msn.com/?pc=UP97ocid=UP97DHP", "https://mysearch.avg.com?cid={E34A06D7-10D1-4CB2-AC9A-59766B2ADEDA}mid=443bd3e030b147d2ba54d15696546916-8d3fd827cab192f669c8f12214168be7b7e4332elang=plds=AVGcoid=avgtbavgpr=frd=2014-08-30 13:45:57v=3.2.0.14pid=wtusg=sap=hp", "https://mysearch.avg.com?cid={E34A06D7-10D1-4CB2-AC9A-59766B2ADEDA}mid=443bd3e030b147d2ba54d15696546916-8d3fd827cab192f669c8f12214168be7b7e4332elang=plds=AVGcoid=avgtbavgpr=frd=2014-08-30 13:45:57v=3.2.0.15pid=wtusg=sap=hp"
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - No Path
R1 avgtp; C:\Windows\system32\drivers\avgtpx64.sys [50976 2014-08-30] (AVG Technologies)
S3 catchme; \\C:\ComboFix\catchme.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 NLNdisMP; system32\DRIVERS\nlndis.sys [X]
S3 NLNdisPT; system32\DRIVERS\nlndis.sys [X]
S3 NVNET; system32\DRIVERS\nvmf6264.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2014-12-11 15:00 - 2014-10-12 13:08 - 00001334 _____ () C:\Windows\Tasks\ZDIOYA.job
2014-12-11 15:00 - 2014-10-12 13:08 - 00001334 _____ () C:\Windows\Tasks\SXLFNV.job
2014-12-11 15:00 - 2014-10-12 13:07 - 00001682 _____ () C:\Windows\Tasks\FLJWYGUY.job
2014-12-11 15:00 - 2014-10-12 13:07 - 00001334 _____ () C:\Windows\Tasks\VJOIRT.job
2014-11-30 16:42 - 2014-09-17 13:05 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\hash.dat
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Dziękuję, komunikat się już nie pojawia :slight_smile:

Skasuj folder C:\FRST