Rundll


(Bajdak123) #1

Blad.jpg

co z tym zrobic?


(deFco247) #2

Przeinstaluj stery od grafiki

lub

otwórz Notatnik i wklej do niego:

Plik zapisz jako typ wszystkie pliki pod nazwą plik.reg -> uruchom powstały plik, potwierdź chęć dodania do rejestru -> restart.

Chociaż dla bezpieczeństwa zalecam pierwsze rozwiązanie.