RunDll32-Błąd aplikacji. Proszę o sprawdzenie loga

Witam serdecznie.

Dziś zaszła konieczność zmiany antywirusa. Tym razem wybrałem GDATA Antivirus 2009.

Po przeskanowaniu komputera i wyeliminowaniu znalezionych zagrożeń , uruchomiłem komputer ponownie.

Jednak Explorer nie włączył się wiec postanowiłem mu w tym pomoc używając taskmgr.

Po uruchomieniu procesu, pojawia się komunikat.

Rundll32-Błąd aplikacji


Aplikacja nie została właściwie zainicjowana (0x0000005). Kliknij OK, aby zakończyć aplikację

wygenerowałem loga Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:46:57, on 2009-02-20

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Creative\USB SBAudigy2 NX\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program Files\Creative\USB SBAudigy2 NX\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://www.ipko.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\USB SBAudigy2 NX\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\USB SBAudigy2 NX\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [SbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostMonitor] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\op_mon.exe /tray /noservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] "C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\feedback.exe" /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [G DATA AntiVirus Trayapplication] C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVKTray\AVKTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: DIALOG.lnk = ?

O4 - Global Startup: DIALOG.lnk = ?

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Ustawienia Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall Pro\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1212949548781

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {BDBDE413-7B1C-4C68-A8FF-C5B2B4090876} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{43AB5914-C281-482F-929D-3474292B1346}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O20 - AppInit_DLLs: c:\progra~1\agnitum\outpos~1\wl_hook.dll,C:\WINDOWS\system32\__c00CCB80.dat

O20 - Winlogon Notify: __c00E8861 - C:\WINDOWS\system32\__ c00E8861.dat

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Agnitum Client Security Service (acssrv) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\acs.exe

O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://simg.multumgier.pl/th/0/0/0/2/3/2/sm_2_m_2325.jpg


--

End of file - 8311 bytes

Jakiś 2 miesiące temu zainstalowałem dodatek SP3 , jeśli to ma jakiś znaczenie.

Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam

Dziwne pliki w tych wpisach.

Sprawdź je na --> JOTTI/

albo na VIRUSTOTAL.

Ten błąd wskazuje, że któryś z Twoich programów trzeba koniecznie usunąć.

Ponieważ ten dział Forum nie zajmuje się takimi sprawami, więc podam tylko linki, które mogą Ci się przydać:

  1. Czytanie DMP

  2. kody błędów

Są też pewnie na Forum “Dobre Programy” odpowiednie działy, które się tym zajmują -poszukaj.

jessi

odpaliłem dzisiaj rano Combofixa i problem zniknął ^^

Dzięki za pomoc

Pozdrawiam