Rundll32.exe


(Gniewko101) #1

mam taki problem bo jak dusze na dodaj lub usun programy to wyskakuje blad rundll32.exe czyli aplikacja nie zostala wlasciwie zainicjowana help proszę [-o<


(Golden Finger) #2

gniewko101 , Zmień tytuł, by był związany z problemem, korzystając z przycisku EDYTUJ, inaczej temat zostanie przeniesiony :arrow: do śmietnika

Zapoznaj się TYMI informacjami.