RUNDULL- Blad w advapi32.dll


(Masaj) #1

Wystapilo 2x Przy Rundll32.exe advapi32.dll, ProcesIdleTasks przy odtwarzaniu layout.ini w prefetch .