Runtime error


(Xxxtorf) #1

co to jest visual library c++ ?


(Lasinski Jacek) #2

SuperCool , biblioteka Visual C++, zapewne zainstalowanego jakimś innym programem.


(De Niro) #3

jaki bład otrzymujesz ??