Rysowanie punktów o znanych współrzędnych


(Chylus) #1

Mam kilkadziesiąt punktów o współrzędnych x,y. Jest jakiś program którym szybko naniosę je na jednej płaszczyźnie?


(Jan Szatan) #2

Geogebra?


(Drobok) #3

canvasem w dowolnej najnowszej wersji popularnej przeglądarki :slight_smile: