Rzut stereograficzny


(Kwiecinskaan) #1

Poszukuje programu, który miałby w sobie zakres komórki heksagonalnej.