s


(Kamilskor) #1

s


(Airborn) #2

sakaszli , proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący dokładniej o problemie. W przeciwnym wypadku temat zostanie usunięty.