Samoczynie zamykyjąca Opreą 9.23 na Viscie?


(Chamlet) #1

Opera czasem sama mi się zamyka i opalam jakiegoś linka na stronie...


(Nowy10) #2

trochę więcej informacji, jaka to stronka?

Ja używam na Viście i nie ma żadnych problemów


(Chamlet) #3

Podglądzie zdarzeń

Nazwa dziennika:Application

Źródło: Application Error

Data: 2007-09-08 17:38:47

Identyfikator zdarzenia:1000

Kategoria zadania:(100)

Poziom: Błąd

Słowa kluczowe:Klasyczny

Użytkownik: Nie dotyczy

Komputer: Martin-PC

Opis:

Aplikacja powodująca błąd Opera.exe, wersja 9.23.8807.0, sygnatura czasowa 0x46b71b45, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 6.0.6000.16386, sygnatura czasowa 0x4549bdc9, kod wyjątku 0xc0000005, przesunięcie błędu 0x000627af, identyfikator procesu 0x1798, godzina rozpoczęcia aplikacji 0x01c7f22bdf0b7207.

(Monczkin) #4

Proszę nazwać temat konkretnie.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?p=980957

Przenoszę do odpowiedniego działu.