Samoczynne właczanie sie stron www. jak to usunąć?


(timo.) #1

mam windows xp i samoczynnie włanczają mi sie strony http://www.(strony o komórkach , pogdzie)jak to usunąć.?


(Marmazi) #2

Zainstaluj sobie Google Toolbar , bedzie ci blokowal wyskakujace okna


(El Presidento) #3

Zapewne masz spyware wklej loga


(BARTEK1985) #4

a masz zainstalowanego sp2 ????


(timo.) #5

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

D:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Documents and Settings\aaa\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 5 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [Anti-Blaxx Manager] D:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = D:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspott ... nstall.cab

O20 - Winlogon Notify: Run - D:\WINDOWS\system32\ir22l5fo1.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Złączono Posta : 13.11.2005 (Nie) 16:43

niemam zaistalowanego sp2 a co to jest?


(Drahalt) #6

Service pack 2 dla WinXP :shock:

Jeśli nie chcesz mieć problemów z kompem to zainstaluj sobie :slight_smile:


(lazikar) #7

timo. wklej tego loga w całosci.


(Gutek) #8

wpis pierwszy hiajackiem a co do drugiego O20- poczytaj Usuwanie VX2.BetterInternet i daj mi z tej instrukcji 1 log(z programu L2Mfix)


(timo.) #9

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:19:56, on 2005-11-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

D:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\WINDOWS\System32\MSIEXEC.EXE

D:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

D:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe

D:\DOCUME~1\aaa\USTAWI~1\Temp\hpfpaste.exe

D:\WINDOWS\System32\MsiExec.exe

D:\Documents and Settings\aaa\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 6 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [KAVPersonal50] D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [Anti-Blaxx Manager] D:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = D:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O16 - DPF: {FC67BB52-AAB6-4282-9D51-2DAFFE73AFD0} - http://download.spyspotter.com/spyspott ... nstall.cab

O20 - Winlogon Notify: ThemeManager - D:\WINDOWS\system32\ir22l5fo1.dll

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - D:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Gutek) #10

przeczyatj co napisałem wyżej o usuwaniu i daj mi log nr 1 z L2Mfix


(timo.) #11

Gutek222 niebardzo wiem o co ci chodzi ,sory poprostu nie jestem w temacie za duzo tego jak dla mnie.niemoge sie połapać.kurna mać to az takie powalone?


(Gutek) #12

Po prostu kliknij na link i znajdz teamat: Usuwanie VX2.BetterInternet dla Windows 2000/XP jak znajdziesz jest tam, cytat:

  • interesuje mnie Run Find Log

(Krzych199524) #13

Witam sorry ze odkopuje ale mam ten sam problem chyba co kolega powyzej ... Co jakies 2-3 minuty wlacza mi sie IE :frowning: reklamy rozne tam sa i ankiety ...

Oto moj log robilem go programem HijackThis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 06:21:04, on 2011-05-25

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\MS office 2007\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgpc01.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\WINDOWS\Ndemoa.exe

C:\TMP\Ncm.exe

C:\Program Files\Tools\Hijack This.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/facesmooch3/{849DB469-5836-461B-864C-7B484BAD5B28}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bigseekpro.com/facesmooch3/{849DB469-5836-461B-864C-7B484BAD5B28}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: ToolbarURLSearchHook Class - {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files\FaceSmooch Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\D & S\All Users\Dane aplikacji\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program Files\MS office 2007\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SMTTB2009 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\FaceSmooch Toolbar\tbcore3.dll

O3 - Toolbar: QT Breadcrumbs Address Bar - {af83e43c-dd2b-4787-826b-31b17dee52ed} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: FaceSmooch Toolbar - {338B4DFE-2E2C-4338-9E41-E176D497299E} - C:\Program Files\FaceSmooch Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nView\nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Real Player\update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files\MS office 2007\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\system32\msconfig.exe /auto

O4 - HKCU..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU..\Run: [TransBar] C:\Program Files\Tools\TB\TB.exe /s

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = D:\Program Files\MS office 2007\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MSOFFI~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MSOFFI~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MSOFFI~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MSOFFI~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program Files\MS office 2007\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--

End of file - 7155 bytes