Samoczynny restart kompa


(Klaudusia K 16) #1

niech ktoś mi pomoże! komp mi wariuje! czemu mi się ciągle restartuje?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:34:55, on 2005-12-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINXP\System32\smss.exe

D:\WINXP\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINXP\system32\services.exe

D:\WINXP\system32\lsass.exe

D:\WINXP\system32\svchost.exe

D:\WINXP\system32\svchost.exe

D:\WINXP\system32\userinit.exe

D:\WINXP\Explorer.EXE

D:\Documents and Settings\Klaudia\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = [url=http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com]http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com[/url]

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = [url=http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com]http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com[/url]

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = [url=http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com]http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com[/url]

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - D:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINXP\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] D:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINXP\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = D:\Program Files\AVACS\PC-TV FM\RemoteCtl.exe

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - [url=http://software-dl.real.com/15ca4091bfff4a019e19/netzip/RdxIE601.cab]http://software-dl.real.com/15ca4091bff ... xIE601.cab[/url]

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - [url=http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab]http://acs.pandasoftware.com/activescan ... asinst.cab[/url]

O20 - Winlogon Notify: msctl32.dll - D:\WINXP\SYSTEM32\msctl32.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - D:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE


[code]

(Przemoxmx) #2

a jak z temperaturą?? sciagnij program everest home edition i sprawdz temperatury


(Gutek) #3

użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: