Samoczynny restart PC, powolny internet. Proszę o pomoc


(Demongun) #1

Witam.

Mam dość skomplikowany problem, otóż moja neostrada 1Mbit działa z prędkością max 17kB/s. Wczoraj szukałem powodu na tym forum i znalazłem coś co pasuje do mojego problemu ( http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =neostrada - ostatni post), nie chciałem jednak dręczyć serwisu w niedzielę, więc postanowiłem poczekać do dzisiaj. Wieczorem odpaliłem prostego mmorpega działającego w javie (Runescape) i ku mojemu zdziwieniu bardzo się ciął (nigdy nie miałem tego problemu), a po jakimś czasie wyłączyły mi się samoczynnie najpierw gra, następnie winamp, a potem próbował firefox, ale wyskoczyło okienko "czy chcesz zamknąć x kart". Po czym otworzyło się okno z opcjami jak po naciśnięciu "Wyłącz komputer" - "wyłącz, uruchom ponownie, stan wstrzymania, anuluj". Nacisnąłem anuluj i chciałem wrócić do zabawy, ale niestety PC tak mulił, że głupi folder otwierał się kilkanaście sekund. Zrestartowałem komputer i wszystko wróciło do normy, poza prędkością internetu.

Dzisiaj rano wchodzę na komputer i scenariusz się powtórzył , tzn. grałem w tą grę i komputer mi się próbował sam zrestartować. Obawiam się, że mam wirusa, albo ktoś się włamuje do mojego komputera :frowning: Jestem pewien, że gra nie jest zawirusowana, gdyż gra w nią w każdym momencie 100.000+ graczy, a moi koledzy nie mają takich problemów. Środowisko Java tez jest czyste, pobierane w końcu z dobreprogramy.pl :stuck_out_tongue:

Bardzo prosiłbym o sprawdzenie loga , jeśli nic się nie znajdzie będę chyba zmuszony sformatować komputer, a problem z internetem zgłosić neostradzie, chyba że macie jakieś rady, chętnie przeczytam.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:44:08, on 2007-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\bpk.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox2\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Gry\SwiftSwitch\SwiftSwitch.exe

C:\DOCUME~1\ParcetPC\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.906\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [PE2CKFNT SE] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\ChkFont.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [bpk] C:\WINDOWS\system32\bpk.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Photo Express Calendar Checker SE.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 2 SE\CalCheck.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2FE20C9F-C05C-489B-B192-5BE0719F6C04}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Z góry dziękuję za pomoc!

PS: za ewentualne błędy przepraszam, pierwszy raz używam Hijacka... i mam nadzieję, że ostatni :wink:


(Gutek) #2

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżkę

C:\WINDOWS\system32\bpk.exe i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

Daj log z Combofix - http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe


(Demongun) #3

Dziękuję za pomoc. Zrobiłem tak, mam nadzieję, że teraz już nie mam żadnych wirusów, aczkolwiek prędkość NEO jest dalej 17Kb/s.

Aha - ComboFIX usunął mi skrót do internetu (przeglądarki firefox) z pulpitu oraz menu start. Z pulpitu zniknęła w ogóle, a w starcie zamiast niej pojawiło się "INTERNET.vir.ink"

"ParcetPC" - 07-04-30 18:15:14 Dodatek Service Pack 2

(Gutek) #4

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).


(Demongun) #5

Dziękuję ponownie za pomoc, zrobiłem tak, ale nie jestem pewien czy zadziałało, bo tylko jedno zadanie udało się wykonać:


(adam9870) #6

Proszę wkleić nowy log z ComboFix'a.


(Demongun) #7

Oto i on, proszę o sprawdzenie

"ParcetPC" - 07-05-01 13:33:11 Dodatek Service Pack 2