Samoistne zmiany w BIOS i znikający windows


(Mike107) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:26:26, on 2007-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\GUI\avkis.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\avk.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\Admin.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\ASK\ask.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKStatus\AVKStatus.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWeb.exe

C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKKid\AVKKid.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [wextract_cleanup0] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\advpack.dll,DelNodeRunDLL32 "C:\DOCUME~1\MICHA~1\USTAWI~1\Temp\IXP001.TMP\"

O4 - HKLM\..\RunOnce: [InnoSetupRegFile.0000000001] "C:\WINDOWS\is-JO7FD.exe" /REG

O4 - HKLM\..\RunOnce: [InnoSetupRegFile.0000000002] "C:\WINDOWS\is-BE8NP.exe" /REG

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{73C9D08C-0049-4D4E-9CE6-5AE48A0C28D9}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.152.34

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\NMSAccessU.exe


--

End of file - 5671 bytes

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE

Pozdrawiam Gutek2222


(Ciuci) #2

Usuń w HJT.

Pogrubione recznie usuń z dysku w awaryjnym,wylacz przywracanie systemu,jak sie nie da recznie to Kilbox'em.

Potem log z Combofix.