Samoistnie wysylajaca sie poczta


(Abaknet) #1

od jakiegos czasusystematycznie okresowo jest wysylana z outlooka pocztanieznana , norton antywirus blokuje wysylke ale nie podaje zadnych info komp pada jest wszystko blokowane przez te maile, prosze o pomoc i dolaczam logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:16:36, on 06-01-17

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0600)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\NOVELL\CLIENT32\NWPOPUP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\PROGRAM FILES\TIGHTVNC\WINVNC.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DPMW32.EXE

C:\PROGRAM FILES\NORTON ANTIVIRUS\NAVAPW32.EXE

C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PAYTIME.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\RunDLL.exe

C:\WINSTALL.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYMSVCSA.EXE

C:\PROGRAM FILES\SPYSHERIFF\SPYSHERIFF.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\IQKU\IQKUM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PDFSAVER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\IQKU\IQKUA.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

A:\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program Microsoft Internet Explorer dostarczony przez JTT Computer SA

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 t73.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.loudcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.iframestat.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.hqcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.verybigcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.makethemcry.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.moviepartnership.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.callmachine.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.regcash.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.toolbarpartner.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.klikrevenue.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.p2dll.com

O1 - Hosts: 127.0.0.5 www.t73.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] systray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [SoundFusion] RunDll32 cwcprops.cpl,CrystalControlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NDPS] c:\windows\SYSTEM\dpmw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] c:\PROGRA~1\NORTON~1\NAVAPW32.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TPP Auto Loader] C:\WINDOWS\TPPALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\paytime.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsysupd] C:\WINDOWS\WINSYSUPD.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinVNC] "C:\PROGRAM FILES\TIGHTVNC\WINVNC.EXE" -service

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Pegaz] "c:\RBI\rbi.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Display Controls] RunDLL deskcp16.dll,QUICKRES_RUNDLLENTRY

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\SYSTEM\symsvcsa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpySheriff] C:\PROGRAM FILES\SPYSHERIFF\SpySheriff.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IQKU] C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\IQKU\IQKUM.EXE

O4 - HKCU\..\RunServices: [aupd] C:\WINDOWS\SYSTEM\symsvcsa.exe

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM\PDFSaver.exe

O9 - Extra button: (no name) - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: Wirtualna Polska - {C431A0C0-84ED-11D5-A1F5-F1ED100EAE31} - http://www.wp.pl/jtt (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: Komputery ADAX - {C431A0C1-84ED-11D5-A1F5-F1ED100EAE31} - http://www.adax.pl (file missing) (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.adax.pl

O16 - DPF: {70AA7362-0A16-11D4-877B-008048C4AC6F} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/files/webscan/WebScan.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_23.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_38.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111156} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!http://toolbardollars.biz/dl/adv588/x.chm::/load.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: Domain = fidsjkfdsds

O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34,192.168.1.3


[quote][/quote]

(Kuz5) #2

W Dodaj/Usun odinstaluj SpySheriff

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym)

Znasz zostawiasz, nie znasz usuwasz:

Pliki na czerwono usun ręcznie z dysku

Dodatkowo POCZYTAJ o usuwaniu fałszywej tapety