Sciąganie filmów z Koncertów Legalne?

Owszem, jest w pełni legalne, oczywiście twórcy nagrań mają pełną władzę nad swoimi materiałami i mogą sobie zastrzec rozpowszechnianie/ściąganie ich.

Zgodnie z polskim prawem ściąganie jakichkolwiek filmów i muzyki z internetu jest legalne o ile te utwory zostały już opublikowane (NIE DOTYCZY TO FILMÓW R5). Ściąganie oprogramowania w tym gier jest przestępstwem ściganym prawem. Oczywiście udostępnianie filmów i muzyki jest nielegalne w tym ściąganie za pomocą P2P także bo wtedy następuje automatyczne udostępnianie.

Nie wiem dlaczego i czy w ogóle wnoszenie kamer na koncert jest nielegalne, ale telefonem można nagrywać w 100%.

nokia2010 mylisz pojęcia. Ściąganie jest legalne a artysta nie życzy sobie nagrywania koncertu i ma do tego prawo. Idąc na koncert musisz się z tym zgodzić. Czy każdy ma prawo nagrywać ciebie jak się myjesz w łazience ? Czy musisz się na to zgodzić ? . Przeczytaj sobie ustawę o ochronie praw autorskich:

Art. 23.

  1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego

utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania

według cudzego utworu architektonicznego i architektonicznourbanistycznego

oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających

cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z

celem zarobkowym.

  1. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy

utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności

pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Tylko w stosunku do osoby która go umieściła.