Search Assistant


(Dragonlnx) #1

Wczoraj nie wiem kiedy ale zainstalował mi sie ten program:

Search Assistant

Z Apletu Dodaj i Usuń programy usunołem go, lecz on dalej siedzi mi na pasku !!


(Xiao19) #2

poszukaj go i recznie usun a potem wpisy w regedit

ewent. przelec ad-aware i Hijcak


(Adarek) #3

Jak? Programem HijackThis


(Bandita1991) #4

Ja też(sz) to mam i nie wiem co z tym zrobić :smiley:


(Adarek) #5

Jak to macie to dawajcie loga


(Dragonlnx) #6

A oto i on (chyba to )

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 17:13:09, on 1980-07-28

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\aaghhil.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

D:\Programy\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Programy\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

D:\Programy\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\dplaysvr.exe

D:\Programy\RivChat2\RivChat.exe

D:\Programy\DC++\DCPlusPlus.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\moos-v110\moos-win32.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe,

O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAMY\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Programy\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "d:\Programy\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load

O4 - HKLM\..\Run: [sxrjswsmil] C:\WINDOWS\System32\aaghhil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows SA] C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Firewall Engine.lnk = C:\WINDOWS\system32\net.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Programy\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAMY\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console (HKLM)

O9 - Extra button: FlashGet (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet (HKLM)

O9 - Extra button: Trashcan (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan (HKCU)

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab

O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://static.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F75984C0-41F4-452A-ADF8-F6CA6FDFCEBB}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

:twisted:


(Adarek) #7

Usuń

BlazeFind .To to własnie daje taki pasek siedzi sobie w

C:\WINDOWS\system32

czyli :

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\System32\wsaupdater.exe

Dalej:( to klntrolka active X)

O2 - BHO: (no name) - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - (no file)

O2- BHO: (no name) - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - (no file)

Tu jest jakiś badziew i następny blazefind

O4 - HKLM\..\Run: [sxrjswsmil] C:\WINDOWS\System32\aaghhil.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [alchem] C:\WINDOWS\alchem.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Windows SA] C:\Program Files\WindowsSA\omniscient.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load

Wyłącz w msconfig jave i Nero czyli:

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

Zbędny balast

O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://files.ea.com/downloads/rtpatch/v2/EARTPX.cab 

O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://static.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge.cab

Pomogło?? :smiley:

Ps .Zapomniałem dodać, wyłacz przywracanie systemu .Potem

możesz znowu właczyć.