Search protect w autostarcie


(Karol Perlejewski) #1

Cześć

 

 

Mam oto taki problem.

Ściągnąłem razem z jakimś oprogramowaniem aplikację search protect, która z góry narzuca mi stronę startową przeglądarki (mogę sobie ustawić swoją stronę za pomocą tej aplikacji, ale ogólnie po żadnego grzyba mi to). Problem jest taki, że nie umiem tego usunąć. Oprogramowania nie ma w dodaj i usuń programy. Jest tylko w pasku autostartu. Na liście konfiguratora systemu w zakładce uruchamianie także nie ma tego elementu. Proszę o pomoc bo jest to denerwujące.

 

 

 


(Atis) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż logi z FRST:

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowi%C4%85zkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/


(Karol Perlejewski) #3

Tutaj są logi:

 

http://www.wklej.org/id/1470063/

a tu addition file 

http://wklej.org/id/1470064/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
ShellExecuteHooks: - {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - No File []
FF Extension: No Name - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\FirefoxDTT [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Program Files\RelevantKnowledge [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Users\karol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\suksz25i.default\extensions\{2d7886a0-85bb-4bf2-b684-ba92b4b21d23} [Not Found]
FF Extension: No Name - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} [Not Found]
C:\AdwCleaner
C:\Users\karol\boujaan.exe
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{035FBE31-3755-450A-A775-5E6BBD43D344}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.135\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{095A2EEC-F7FE-42E8-96FB-C20E53081908}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.99\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{320F0FDB-BE0A-4648-9D18-4A2C3448C007}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.79\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{355EC88A-02E2-4547-9DEE-F87426484BD1}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.23.9\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{62A0D750-DED9-448C-B693-406B34BB0892}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.145\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{634059C0-D264-4B2C-AE80-F73E48D33E5B}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{6D7374DE-63AA-473C-8C02-60D9CDCD84C5}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.153\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{91EFB276-CEFE-48EC-BB3A-57795A7B4008}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.149\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{A45426FB-E444-42B2-AA56-419F8FBEEC61}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.22.3\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{A54D478D-4F70-4F72-9A74-17C9986E35AB}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.165\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{C5A2122B-A05B-4FD8-AE49-91990AE10998}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.115\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{EB06378B-ABB6-4B3C-9B40-D488DD8A6E93}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.22.5\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{FB994D36-B312-46CE-A40B-CF63980641F9}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\psuser.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-616179921-1075985102-2527202088-1003_Classes\CLSID\{FE498BAB-CB4C-4F88-AC3F-3641AAAF5E9E}\InprocServer32 -> C:\Users\karol\AppData\Local\Google\Update\1.3.24.7\psuser.dll No File
Task: {ACE3FDB6-A618-4D31-B070-979DECD335BA} - System32\Tasks\Norton Security Scan for karol => C:\Program Files\Norton Security Scan\Engine\4.1.0.28\Nss.exe [2014-08-21] (Symantec Corporation)
Task: {BE6FA31D-153B-4993-8656-57BEE185493B} - System32\Tasks\NCH Software\switchShakeIcon => C:\Program Files\NCH Software\Switch\Switch.exe
Task: {C3ED3C43-595D-4CF3-BEC8-521990E32E8E} - \NCH Swift Sound\switchSevenDays No Task File <==== ATTENTION
Task: {27CAB9B2-DF58-4A9C-9451-186658BBEF1C} - System32\Tasks\RunAsStdUser Task for VeohWebPlayer => C:\Program Files\Veoh Networks\VeohWebPlayer\veohwebplayer.exe
Task: C:\Windows\Tasks\Norton Security Scan for karol.job => C:\PROGRA~1\NORTON~2\Engine\410~1.28\Nss.exe
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\services\IePluginServices" /f
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.