Searches uninstall master


(Natpawl) #1

Problem polega na tym, że nie moge sobie poradzić z usunięciem tego czegoś.

Addition.txt

FRST.txt


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKLM\...\Run: [] => [X]
HKLM\...\Run: [upt4pcpt4.exe] => C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\tuto4pc_pt_4\upt4pcpt4.exe -runhelper
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [1022152 2014-12-19] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-602162358-630328440-1801674531-1004\...\Run: [System Network Service] => C:\Documents and Settings\x\Dane aplikacji\System32\svchost.exe [951866 2014-10-25] ()
BootExecute: autocheck autochk * C:\PROGRA~1\AVG\AVG2013\avgrsx.exe /sync /restartsdnclean.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
FF DefaultSearchEngine: key-find
U2 CertPropSvc; No ImagePath
U4 eabfiltr; No ImagePath
S3 HSFHWAZL; system32\DRIVERS\HSFHWAZL.sys [X]
S3 HSF_DPV; system32\DRIVERS\HSF_DPV.sys [X]
S4 IntelIde; No ImagePath
S2 mdmxsdk; system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [X]
S1 pfnfd_1_10_0_9; system32\drivers\pfnfd_1_10_0_9.sys [X]
S3 winachsf; system32\DRIVERS\HSF_CNXT.sys [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
2015-02-22 22:44 - 2013-06-23 11:13 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Norton
2015-02-22 22:38 - 2014-10-11 22:57 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-02-07 13:12 - 2015-01-05 22:38 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy 2
2015-02-07 13:10 - 2015-01-05 22:38 - 00000000 ____ D () C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Spybot - Search & Destroy
C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\*.txt
C:\Documents and Settings\x\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\tuto4pc_pt_4
C:\Documents and Settings\x\Dane aplikacji\System32
C:\Windows\Tasks\At1.job
C:\Windows\Tasks\At2.job
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.