Serdecznie prosze o sprawdzenie loga

(Zakrzewski14) #1

Komp w ostatnim czasie bardzo spowolnił. Antywirusy nic nie wykryły. Bardzo proszę o looknięcie na loga.

dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:23:11, on 2008-06-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\Nieużywane skróty pulpitu\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazetawyborcza.pl/0,0.html?p=4

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O4 - HKLM…\Run: [tguard] C:\Program Files\Beniamin\tguard.exe

O4 - HKCU…\Run: [bitTorrent DNA] “C:\Program Files\DNA\btdna.exe”

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\bnmndrv.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(huber2t) #2

W logu nic nie widzę

Pokaż log z combofix

W dniu 25.06.2008 , o godzinie 1:49 został dopisany post przez huber2t

W logu nic nie widzę

Pokaż log z combofix