Service pack2


(Crazyworld82) #1

Aloha! Zainstalowałem sp2 i na dysku mam teraz folder o nazwie 4e3f2d8b2c909c632edc30cd6462ac - moge go usunąć czy musi zostać??


(lazikar) #2

Gdzie masz ten folder???


(Crazyworld82) #3

na partycji E - na tej mam system