Service: SecuROM User Access


(Mario71 1971) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:42:48, on 2007-02-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\windows\system32\RunDLL32.exe

C:\windows\VM_STI.EXE

C:\windows\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe"

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe

Złączono Posta : 24.02.2007 (Sob) 15:43

i jeszcze jedno w rejestrze mam coś takiego - Net Framework 2.0

co to?? i czy moge to skasować???


(Gutek) #2

Log czysty, zostaw i nic nie ruszaj -jest Ok


(Mario71 1971) #3

zainstalowałem se Cfos i już problemik sie zrobił - niebieski ekran i info że nieprawidłowe składniki systemu itp i coś tam z nv4_disp dll

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 12:31

jeszcze raz log po instalacji Cfos

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:35:42, on 2007-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\windows\system32\RunDLL32.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\windows\system32\nvsvc32.exe

C:\windows\system32\SLEE81.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\ściągnięte\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\PROGRA~1\DAP\dapiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: CamTrack.lnk = C:\Program Files\DigitalPeers\CamTrack\camtrack.exe

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - C:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: vskype - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\windows\system32\SLEE81.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\windows\system32\UAService7.exe

(adam9870) #4

Podmień plik nv4_disp.dll - http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f … l?nv4_disp

A jeśli nie pomoże to przeinstaluj sterowniki od karty graficznej Nvidia.

Log Ok.


(Mario71 1971) #5

właśnie zainstalowałem najnowsze firmware do karty graficznej może to ta przyczyna??

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 12:46

pozatym niedawno zmieniłem karte bo mi moja sie spaliła przypadkiem bo miałem podłączony komp do telewizora

kumpel mi pożyczył swoją grafe ale taka sama jak moja

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 12:47

oki podmienie ale skąd będe wiedział czy pomogło??? tera znowu wszystko narazie spoko działa

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 13:06

a powiedz mi gdzie go podmienić?? patrz

beztytuuas0.th.jpg

Złączono Posta : 25.02.2007 (Nie) 13:12

niewyrażnie było może tera będzie lepiej

beztytuuwc0.jpg


(adam9870) #6

Wrzuć do katalogu c:\windows\system32 najlepiej będąc w trybie awaryjnym.