Setupapi.dll


(Piotrpaw100) #1

Ostatnimi czasy mam wielkie problemy z instalacją nowego oprogramowania, np. po uruchomieniu kreatora instalacji programu Jv16 power tools, Windows wyrzuca mi błąd następujhącej treści:

Nie znaleziono punktu wejścia procedury SetuoDiDeviceInterfaceDetailA w bibliotece Setupapi.dll

Jak sobie poradzić z tym problemem ?

może nie mam jakiegoś pliku, jeśli tak skąd go ściągnąć ?

P.s problem nie dotyczy instalacji każdego programu!


(Kojot) #2

Setupapi.dll to "Interfejs API Instalatora systemu Windows"

Spróbuj zainstalować nowy Windows installer

Dla Windows 95/98/Me

Dla Windows NT/2000

lub Dla Windows 2000/XP