Shoutcast


(Blask Ognia) #1

Poniżej znajduje się skrypt, którego zadaniem jest pobieranie informacji o aktualnie granym utworze w danej stacji radiowej. W tym przypadku jets to: http://shout24.net:6969/listen.pls

Dlaczego mimo, że w Winampie mogę odtworzyć audycję skrypt twierdzi, że serwer jest wyłączony, czyli nie nastąpiło połączenie. Czy robię coś źle? Jeśli tak to, co i jak to poprawić?

<? 

class ShoutCAST { 

var $host, $port, $pass, $dane, $values, $indexes;function connect() {

$fp = fsockopen($this->host, $this->port, $errno, $errstr, 10); 

if (!$fp) { return false; 

} else { 

fputs($fp, "GET /admin.cgi?pass=".$this->pass."&mode=viewxml HTTP/1.0\r\n"); 

fputs($fp, "User-Agent: Mozilla\r\n\r\n"); 

while (!feof($fp)) { 

$this->dane .= fgets($fp, 512); 

} 

fclose($fp); 

if (stristr($this->dane, "HTTP/1.0 200 OK") != true) return false; 

$code_xml = xml_parser_create(); 

if (!xml_parse_into_struct($code_xml, $this->dane, $this->values, $this->indexes)) return false; 

xml_parser_free($code_xml); 

return true; 

} 

}


function showValue($which) { 

return($this->values[$this->indexes[$which][0]]["value"]); 

}


} 


$shoutcast = new ShoutCAST(); 

$shoutcast->host = 'www.shout24.net'; // adres IP serwera 

$shoutcast->port = '6969'; // port serwera 

$shoutcast->passwd = 'hasło'; // hasło do serweraif ($shoutcast->connect()) { 

if ($shoutcast->showValue('STREAMSTATUS')) { 

print 'Nazwa serwera:'.$shoutcast->showValue('SERVERTITLE').'
'; 

print 'Ilość słuchaczy:'.$shoutcast->showValue('CURRENTLISTENERS').'
'; 

print 'Limit słuchaczy:'.$shoutcast->showValue('MAXLISTENERS').'
'; 

print 'Rekord słuchaczy:'.$shoutcast->showValue('PEAKLISTENERS').'
'; 

print 'Rodzaj serwera:'.$shoutcast->showValue('SERVERGENRE').'
'; 

print 'URL serwera:'.$shoutcast->showValue('SERVERURL').'
'; 

print 'Nazwa piosenki:'.$shoutcast->showValue('SONGTITLE').'
'; 

print 'Jakość nadawania:'.$shoutcast->showValue('BITRATE').'
'; 

print 'IRC:'.$shoutcast->showValue('IRC').'
'; 

print 'AIM:'.$shoutcast->showValue('AIM').'
'; 

print 'ICQ:'.$shoutcast->showValue('ICQ').'
';} else { 

print "Serwer jest włączony, ale aktualnie nie ma żadnej audycji."; 

}


} else { 

print 'Serwer jest wyłączony.'; 


} 

?>

(Bartekviper) #2

Odpowiedz mi na 2 pytania:

  1. Masz firewalla (nawt najprostrzego).

  2. Masz ruter.