Siadanie neta - log hijack


(Krystian92) #1

Od paru dni internet co jakiś czas na kilka lub nawet kilkanaście minut przestaje działać. Ale zawsze po chwili spowrotem działa. Zdarza się to dosyć często, nawet co pół godziny a nawet częściej.

Log z HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:33:12, on 2005-06-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\OPScan.exe

D:\Documents and Settings\Krystian\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "c:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [180ClientStubInstall] "D:\Temp\180SA3013.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccess/ie/bridge-c6.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1118322988812

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - D:\DOCUME~1\Krystian\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Qbek50) #2

usuń cały folder temp w trybie awaryjnym:

O4 - HKCU..\Run: [180ClientStubInstall] "D:\Temp\180SA3013.exe"

do ubicia również to:

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... dge-c6.cab


(Musg) #3

z loga uaun jeszcze:

podczas usuwania wylacz przywracanie systemu w xp

dajesz log kontrolnie

wyczysc caly katalog temp


(Krystian92) #4

Problem niestety nie ustąpił . :frowning:


(Qbek50) #5

musisz problem zgłosić twojemu dostawcy internetu 8)


(Musg) #6

daj log kontrolnie tak jak prosilem,czy wszystko usunąles?


(Krystian92) #7

Ostatnio gram dosyć często w GTA VC przez sieć przez program MTA. Jak wyłączy mi się net, włącze MTA i nacisne connet, żeby się podłączyć do jakiegoś serwera internet znowu działa. Po mimo że przed chwilą nie było neta, zostaje podłączony i moge grać. Zawsze po naciśnięciu connect (aby się podłączyć do serwera) interenet znów powraca, i gdy włącze przeglądarkę to odrazu się ładuje. Czy to może być spowodowane tą grą przez sieć ?

log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:01:46, on 2005-06-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Krystian\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TCASUTIEXE] TCAUDIAG.exe -off

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccess/ie/bridge-c6.cab

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Musg) #8

do usuniecia masz jeszcze to:

i bedziesz miał czysto

zdecydowanie nie jest to problem z wirusami

wyglada na to ,ze tek :slight_smile:


(Qbek50) #9

mozesz kosmetycznie wyłączyc z autostartu:

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "D:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"


(Krystian92) #10

Usunąłem wszystko co kazaliście. Usunąłem MTA, pare innych gier. Sprawdziłem Nortonem Antyvirusem, ad-awarem, spybotem S&D, winner tweak 3. Usunąłem wszystko co wyskoczyło. Ale net wysiadł znowu. Chyba jednak to jest zasługa dostawcy internetu, bo aż nie chce mi się wierzyć żeby na całkowicie czystym kompie nie działał internet.


(Qbek50) #11

no ja juz od razu mówilem jak za 1 razem nic ciekawego nie znalazłem w logu że musisz sie zgłosic do dostawcy internetu 8)