Simens MC60


(hajduk123) #1

CZy simens mc60 ma irde??


(Kulpek) #2

nie ma :frowning:

Dokładny opis