sImpler winntdll i nieprawiodłowo zamykający się system oraz


(Tysiacpomyslow) #1

uruchomiłem tego hijack czy cos tam i oto moje logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:39:14, on 2006-11-25

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SIMPLER.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSTOCK.EXE

C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CDMNG32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTCONVT.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\DKEYBEX.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\BKGRD32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\WHEELMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSPECL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CALCMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RECMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\MXRCTL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE

C:\TEMP\RAR$EX00.435\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM..\Run: [selfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [panda cleaner] %SystemRoot%\pavdr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [spyware Doctor] "C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE" /Q

O4 - Startup: TextBridge Instant Access OCR.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic\Bin\TBMenu.exe

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.exe

O4 - Startup: MSWin-239631265.exe

O4 - Global Startup: Uninstall.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111156} - ms-its:mhtml:file://C:\nosuch.mht! http://toolbardollars.biz/dl/adv588/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {527196A4-B1A3-4647-931D-37BA5AF23037} - file://C:\TEMP\567959.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

i co teraz mam zrobić?? jak uruchamiam komputer to wyskakuje mi bład simpler winntdll oraz gg cos nieprawidłowo chodzi i jak już chce zamknąć system to on sie nieprawidłowo zamyka" nie wyskakuje ten napis mozesz zamkąć bezpiecznie" ----- co ja mam z tym zrobić prosze o pomoc:( tylko jak ktoś by coś mi napisał to prosze o szeczegółowe tłumaczenia bo czytam te wpisy i mało co rozumiem z nic


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(Tysiacpomyslow) #3

Jak narazie wszytko jest ok! błąd simpler i winntdll już nie wyskakuje oto loki z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:19:35, on 2006-11-25

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSTOCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CDMNG32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\DKEYBEX.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\BKGRD32.EXE

C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\WHEELMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSPECL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CALCMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RECMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTCONVT.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\MXRCTL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM..\Run: [selfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [panda cleaner] %SystemRoot%\pavdr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [spyware Doctor] "C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE" /Q

O4 - Startup: TextBridge Instant Access OCR.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic\Bin\TBMenu.exe

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.exe

O12 - Plugin for .: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows Me (Millennium Edition)

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Komunikator" = "C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE" [file not found]

"Free Download Manager" = "C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun" [file not found]

"Spyware Doctor" = ""C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE" /Q" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"Windows Millennium Edition Intro Video" = "C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta" [file not found]

"SelfHostUtil" = "C:\WINDOWS\selfhost.exe /L" [MS]

"ScanRegistry" = "C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun" [MS]

"TaskMonitor" = "C:\WINDOWS\taskmon.exe" [MS]

"PCHealth" = "C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s" [MS]

"SystemTray" = "SysTray.Exe" [MS]

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"Tweak UI" = "RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp" [MS]

"KE9801" = "C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI" ["Dritek System Inc."]

"avast! Web Scanner" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE" ["ALWIL Software"]

"ashMaiSv" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ {++}

"HiberMonitor" = "HCount.exe" [null data]

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"SchedulingAgent" = "mstask.exe" [MS]

"SSDPSRV" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe" [MS]

"*StateMgr" = "C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe" [MS]

"panda cleaner" = "%SystemRoot%\pavdr.exe"

"avast!" = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\

PerUser_CVT_Inis(Default) = "Instalator systemu Windows — Konwerter FAT32"

\StubPath = "rundll.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\setupx.dll,InstallHinfSection PerUser_CVT_Inis 64 C:\WINDOWS\INF\applets1.inf" [MS]

{44BBA851-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}(Default) = "Microsoft - Kreator publikacji w sieci Web 1.6"

\StubPath = "rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\wpie5x86.inf,PerUserRemove" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX" ["("]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Universal Plug and Play Devices"

-> {HKLM...CLSID} = "Universal Plug and Play Devices"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\UPNPUI.DLL" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]

"{2E9D3540-211C-11d0-A5F2-00A0248C37BE}" = "Nero Shell Extension Property Sheet"

-> {HKLM...CLSID} = "Nero Shell Extension Property Sheet"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Ahead\Nero\neroshx.dll" ["ahead software gmbh im stoeckmaedle 6 76307 karlsbad, germany Fax: ++49-7248-911-888 e-mail: info@ahead.de]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRAM FILES\WINRAR\rarext.dll" [null data]

avast(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

-> {HKLM...CLSID} = "avast"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

System Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"CDRAutoRun" = (REG_BINARY) hex:00 00 00 00

{unrecognized setting}

"NoActiveDesktop" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Disable Active Desktop}

"ClassicShell" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{Enable Classic Shell / Turn on Classic Shell}

"ForceActiveDesktopOn" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Enable Active Desktop}

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"Wallpaper" = (REG_SZ) C:\WINDOWS\desktop.html

{Active Desktop Wallpaper|Wallpaper Name:}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be enabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by System Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\Moje dokumenty\Moje obrazy\Kwiat Vinca.jpg"

WIN.INI & SYSTEM.INI launch points:


WIN.INI

[windows]

<> "run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe hpfsched" [null data], [null data]

SYSTEM.INI

[boot]

<> "shell=explorer.exe ibm00003.exe" [MS], [file not found]

"SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\SYSTEM\WYGASZ~1.SCR" (Wygaszacz ekranu Moje obrazy.scr) [MS]

Startup items in "Startup" & "All Users...Startup" folders:


C:\WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"TextBridge Instant Access OCR" -> shortcut to: "C:\Program Files\TextBridge Classic\Bin\TBMenu.exe /h" [null data]

"Watch" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.exe" ["Common Group"]

Enabled Scheduled Tasks:


"Rozpoczęcie aplikacji dostrajania" -> launches: "walign" [MS]

"Harmonogram programu PCHealth dla zbierania danych" -> launches: "C:\WINDOWS\PCHEALTH\SUPPORT\PCHSCHD.EXE -c" [MS]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "C:\WINDOWS\SYSTEM\rnr20.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

00000000000#\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) # range:

C:\WINDOWS\SYSTEM\mswsosp.dll [MS], 1

C:\WINDOWS\SYSTEM\msafd.dll [MS], 2 - 4

C:\WINDOWS\SYSTEM\rsvpsp.dll [MS], 5 - 6

Miscellaneous IE Hijack Points


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Version = (invalid data)

The Internet Explorer version cannot be found!

C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

The contents of IERESET.INF cannot be reliably checked!

Added lines (compared with English-language version):

Missing lines (compared with English-language version):

lines

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HPF00113\Driver = "HPFlmn13.dll" ["Hewlett-Packard Company"]


<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 100 seconds, including 6 seconds for message boxes)

Złączono Posta : 25.11.2006 (Sob) 10:41

jak narazie wszytko jest ok! Błedy simpler i winntdll już się nie pojawiają oto logi:

ogfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:31:48, on 2006-11-25

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSTOCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CDMNG32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\DKEYBEX.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\BKGRD32.EXE

C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\WHEELMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSPECL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CALCMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RECMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTCONVT.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\MXRCTL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WBEM\WINMGMT.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM..\Run: [selfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [panda cleaner] %SystemRoot%\pavdr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - HKCU..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU..\Run: [spyware Doctor] "C:\PROGRAM FILES\SPYWARE DOCTOR\SWDOCTOR.EXE" /Q

O4 - Startup: TextBridge Instant Access OCR.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic\Bin\TBMenu.exe

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.exe

O12 - Plugin for .: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab


(Bbieniol) #4

Start -> uruchom -> system.ini -> i tam zedytuj linijkę shell=explorer.exe ibm00003.exe do postaci shell=explorer.exe

Usuń Hijackiem kosmetycznie te wpisy:

Po zabiegach dla pewności daj jeszcze raz nowe logi :slight_smile:


(Tysiacpomyslow) #5

już to zrobiłem narazie wszytko chodzi OK!

oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:31:46, on 2006-11-25

Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)

MSIE: Internet Explorer v5.50 (5.50.4134.0100)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\CMMPU.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSTOCK.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBOSDCTL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CDMNG32.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTCONVT.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\DKEYBEX.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\BKGRD32.EXE

C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\WHEELMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RMTSPECL.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\CALCMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\RECMNG.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBSTATUS.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\KBRMT32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\PROGRAM FILES\T-MEDIA\MXRCTL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE

C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F1 - win.ini: run=C:\WINDOWS\SYSTEM\cmmpu.exe hpfsched

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Millennium Edition Intro Video] C:\WINDOWS\Applic~1\Micros~1\Intro\content.hta

O4 - HKLM..\Run: [selfHostUtil] C:\WINDOWS\selfhost.exe /L

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM..\Run: [KE9801] C:\PROGRA~1\T-MEDIA\DriBat32.EXE DKBoot.INI

O4 - HKLM..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [HiberMonitor] HCount.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [sSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [panda cleaner] %SystemRoot%\pavdr.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

O4 - Startup: TextBridge Instant Access OCR.lnk = C:\Program Files\TextBridge Classic\Bin\TBMenu.exe

O4 - Startup: Watch.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\A4S2_32\WATCH.exe

O12 - Plugin for .: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab


(adam9870) #6

Jest ok.

Proponuję zaaktualizować IE do nowszej wersji:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=17&id=67


(Tysiacpomyslow) #7

Dzięki wam wielkie juz wszytko chodzi bardzo dobrze:)))))))))) a czy ten wirus czy robak to groźne to było?????


(Bbieniol) #8

Ostatnio jest on "na topie" i wcale groźny nie jest :slight_smile:


(Monczkin) #9

piotrek5 proszę poprawić posty - logi obejmujemy tagami zgodnie z tematami o prawidłowym wklejaniu logów na forum w tym dziale.

Oty --> kosmos