Skaner poczty

Mam pytanie,ostatnio często wyskakuje mi okno skanera poczty,używałem antywira norton ale zaczęły wyskakiwać okienka z alertem symantek email proxy.Odinstalowałem go i wrzuciłem avasta i też pojawia się ikona skanera poczty i jakieś dziwne adresy,czy to jest normalne,że podczas przepływu informacji tak się dzieje czy zaczyna mi się coś ładować do kompa?Skanowałem wszystko i antywirem i innym skanerem i jest wszystko czyste?

Pobierz program AVG Anti-Spyware zrób update i przeskanuj.

Pokaż zestaw logów - HijackThis i SilentRunners:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Nie trzymaj hijacka w TEMPie bądź innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Start => uruchom => wpisz cmd i kliknij OK => w konsoli, która się otworzy wpisz:

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\directx.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Usuń w hjt.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 580#578580

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:28, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MulMouse.exe

C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\OSD.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Tomek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX15.672\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\WINDOWS\system32\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [unlockerAssistant] “C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe” -H

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM…\Run: [WhenUSearchWHSE] “C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\whse.exe”

O4 - HKLM…\Run: [kis] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe”

O4 - HKCU…\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Enable Labtec Wireless Desktop.lnk = C:\Program Files\Labtec Wireless Desktop\MagicKey.exe

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Usuń HJT.

Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 580#578580

Czy masz jeszcze Nortona? Jeśli nie to poczytaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=75075

Możesz przejrzeć: "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.