Skatepart lub bikepark - Wrocław


(Aikur88) #1

Czy są jakieś SP albo BP we Wrocławiu na powietrzu lub zabudowane?