Składniki nVidia


(St Szer) #1

czołem mam pytanie, jakie zaadanie spełniaja składniki nVidi w autostacie

  • nwiz

  • NvCpl

  • RunDLL32


(McDracullo) #2

to jest systemowe nie nvidii...


(St Szer) #3

a te jakie zadanie spełniaja :?:


(McDracullo) #4

nwiz

nvcpl