Skrót do konkretnego folderu na pasku programów w Win 7


(El Krzysztof Wojciechowski) #1

Witam,

Czy istnieje możliwość przypięcia osobnego skrótu do konkretnego folderu na pasku programów w Windowsie 7? Albo zmiana tego który odsyła do bibliotek co mi całkowicie niepotrzebne.


(Veers) #2

Przypięcie do listy szybkiego dostępu Eksploratora Windows przypadkiem ci nie wystarczy ? (przeciągasz wybrany folder na pasek zadań, i dajesz “Przypnij do Eksploratora windows” - a potem klikasz ppm na ikonie eksploratora i wybierasz tak przypięty folder.

Względnie - możesz stworzyć nowy pasek narzędzi dla wybranego folderu.


(Atis) #3

http://www.sevenforums.com/tutorials/93 … older.html


(manieKMP) #4

Zmiana istniejącego, odsyłającego do bibliotek:

-przytrzymaj SHIFT i kliknij PPM na ikonie, wybierz Właściwości

-domyślny wpis elementu docelowego: %windir%\explorer.exe

Przykłady:

a. %windir%\explorer.exe /E,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} = lokalizacja Komputer

b. %windir%\explorer.exe /N,::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103} = lokalizacja Dokumenty

c. *%windir%\explorer.exe D:* = lokalizacja dysk/partycja D